Vad är adverb? | Ordklasser.se (2024)


Hur använder man adverb?

Skriv ut artikeln l Testa dina kunskaper om adverb
Beröm, rättelser eller synpunkter? l Publicera dig?

"Adverb" är ord som du använder för att beskriva en handling eller ett tillstånd.

Det finns några olika sorters adverb.

 • Adverb som beskriver en handling

  Olle gick snabbt till skolan.

 • Adverb som ger mer information om ett tillstånd

  Hon är ovanligt vacker.
  En mycket snabb bil.

 • Adverb som ger mer information om en handlingsbeskrivning

  Sture jobbade mycket hårt i tisdags.

 • Adverb som används i frågor

  När kommer bussen?

 • Adverb du använder när du pekar ut något

  Där sover hunden.

 • Adverb som står istället för en tidigare kommunikation

  Han bor i Oslo, dit jag reser på semester till sommaren.

 • Adverb kan även beskriva samband

  Julia är i Spanien, emellertid kommer hon på festen.

 • Adverb kan beskriva hela meningen

  Jag vill inte besöka Lisa.

Ordet adverb betyder ursprungligen "som hör till ord".

Övningsuppgift

Skriv ner vad ett adverb är.

Adverb som beskriver en handling

Du kan använda adverb när du skall beskriva en handling.

Exempel:

 • Jag studerar flitigt.
 • Karin arbetar hårt.
 • Nils kämpar bra.
 • Greta hoppade högt.
 • Ulla ringer ofta.

Andra exempel:

 • Ulla, kan du skriva ner vad vi tar upp på mötet.
 • Nu vill jag att du skriver upp en matlista.
 • Vill du följa med till stranden?
 • Håll inte och följ efter honom.
 • Det finns mer kvar i koppen. Jag vill att du dricker ur.

Lägg märke till!

Nedanstående ord beskriver inte en handling. De beskriver hur någon är och tillhör därför ordklassen adjektiv.

Man kan tro att det är adverb på grund av deras placering i meningen.

 • Pär sprang själv i skogen.
 • Ewa gick alltid ensam och shoppade.
 • Joel ligger trött i sängen.
 • Henrik satt glad i stolen efter lotto-vinsten.
 • Berit kom ensam till festen.
 • Lill har stått länge ledsen vid trädet.
 • Olle simmar trött vidare.

Dessa förstärkta ord är alltså alla adjektiv.

Exempel på skillnaden mellan adjektiv och adverb:

Han simmar piggt vidare.

"Piggt" är här adverb och beskriver handlingen.

Han simmar pigg vidare.

"Pigg" är här adjektiv och beskriver personen.

Frågan man kan ställa sig är: Beskriver ordet personen eller handlingen? Om det beskriver handlingen så är det ett adverb. Annars är det ett adjektiv.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adverb som beskriver en handling.

Rumsadverb, tidsadverb, sättsadverb och gradadverb

För att känna igen och hitta ord från ordklassen adverb i en mening kan man ställa nedanstående frågor.

Adverb används då i svaret till frågorna.

Dessa olika adverb kallas rumsadverb, tidsadverb, sättsadverb och gradadverb.

 • var?
  Boken finns hemma. Adverbet kallas då rumsadverb.
 • vart?
  Han sprang bort. Adverbet kallas då rumsadverb
 • varifrån?
  Hon kom därifrån. Adverbet kallas då rumsadverb
 • när?
  Gästerna gick nu. Adverbet kallas då tidsadverb
 • hur?
  Fredrik sprang snabbt! Adverbet kallas då sättsadverb
 • på vilket sätt?
  Hon dansade barbent. Adverbet kallas då sättsadverb
 • i vilken grad (hur mycket)?
  Nils betalade mycket. Adverbet kallas då gradadverb

Övningsuppgift

Skriv ner fler meningar och använd olika adverb som beskriver en handling.

Adverb som ger mer information om ett tillstånd

Du kan använda adverb när du vill ge mer information om ett tillstånd.

Exempel:

 • Hon är otroligt vacker.
 • Huset är väldigt högt.
 • Det är en vackert röd ros.
 • Inga blev mycket glad.
 • De var ganska trötta efter bion.
 • Stina kände sig lagom utvilad.
 • Berit såg en enastående vacker kruka.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adverb som ger mer information om ett tillstånd.

Adverb som ger mer information om en handlingsbeskrivning

Du kan använda adverb när du vill ge mer information om en handlingsbeskrivning.

Handlingsbeskrivningen tillhör ordklassen adverb.

Exempel:

 • Han sprang mycket snabbt.
 • Olle ringde väldigt sparsamt.
 • De byggde tornet fantastiskt fort.
 • Sven ville spara hemskt mycket.
 • Hunden åt mycket långsamt.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adverb som ger mer data om en handlingsbeskrivning.

Adverb som används i frågor

Du kan använda adverb när du vill ställa frågor.

Exempel:

 • När kommer Nils?
 • Vart skall vi åka?
 • Varifrån åkte Berit?
 • Varför svarade inte Olle?
 • Hur fick hon på benvärmarna?
 • Var bodde Bosse?

Övningsuppgift

Skriv ner frågor och använd olika adverb.

Adverb du använder när du pekar ut något

Du kan använda adverb när du vill peka ut någonting i rum eller tid.

Exempel:

 • Där ligger boken.
 • Här finns mjölken.
 • Nils åkte hit.
 • Först åt vi och sedan diskade vi.
 • gick alla till matsalen.
 • Han kom dit efter klockan åtta.
 • Nu sätter vi igång!
 • Jag träffade Olle i morse, och lovade han att komma på festen.
 • George gick först, och sedan kom Ulrik.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adverb för att peka ut någonting.

Adverb som står istället för en tidigare kommunikation

Du kan använda adverb när du vill ersätta en tidigare kommunikation.

Exempel:

 • Jag älskar Bornholm, där jag har tillbringat många somrar.
 • Spanien är skönt, dit jag vill åka fler gånger.
 • Jag har flyttat till en villa, där jag kommer att trivas.
 • Öland är underbart, dit vi ofta återkommer.
 • Greta har varit i Norrland, där hon fiskade mycket.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adverb för att ersätta en tidigare kommunikation.

Adverb som beskriver samband

Du kan använda adverb, när du vill beskriva ett samband mellan saker.

Exempel:

 • Han var väldigt trevlig, därför ville hon stanna.
 • Per ville också ha en glass.
 • Berit är i Stockholm, hon kommer emellertid tillbaka imorgon.
 • Hon var noga med att komma i tid, alltså tog hon ofta taxi.
 • Sture planerade en fin semesterresa, han skulle nämligen åka till Kreta.
 • Lisa packade ner sin regnkappa också.
 • Fredrik var trött, han gick hem.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adverb för att beskriva samband.

Adverb kan beskriva hela meningen

Du kan använda adverb när du vill beskriva hela meningen.

Exempel:

 • Jag vill inte besöka Greta.
 • Hon kommer alltid att älska dig.
 • Nils har aldrig varit på Kreta.
 • Vi skall kanske köpa ny båt.
 • Naturligtvis kommer vi på ert bröllop.
 • Tyvärr kan Berit inte besöka Stockholm.
 • Vi ville ju jaga älg.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika adverb för att beskriva hela meningen.

Adverbet böjs inte

Adverbet böjs inte när verbet, substantivet eller pronomenet ändras.

Adjektivet böjs däremot i vissa fall.

Exempel på att adverbet inte böjs:

 • Han går långsamt.
 • De gick långsamt.
 • Stina har gått långsamt.
 • Innan vi kom dit hade hunden gått långsamt hela sommaren.
 • Vi ska gå långsamt längs stranden imorgon.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och se att adverben inte böjs.

Att komparera adverb - adverbets komparation

"Att komparera" är namn på en aktivitet, där man säger adverbets (eller adjektivets) olika jämförelseformer.

Nils gjorde en komparation av ordet "ofta".

"Komparation" är namn på en adverbets (eller adjektivets) olika jämförelseformer uppställda i en viss ordning.

Här är en komparation av ordet "bra".

Ulla skrev in komparationen av ordet "snyggt" i skrivboken.

Man kan inte ändra på ett adverbs komparation.

Ordet "komparera" betyder ursprungligen att "jämföra olika saker med varandra".

Hur man komparerar de olika adverben

En del adverb kan kompareras i nedanstående jämförelseformer.

 • Positiv
  Grundformen kallas positiv
  bra
 • Komparativ
  Andra jämförelseformen kallas komparativ
  bättre
 • Superlativ
  Den högsta jämförelseformen kallas superlativ.
  bäst

Positiv – komparativ – superlativ

 • tidigt / tidigare / tidigast
 • gärna / hellre / helst
 • länge / längre / längst
 • nära / närmare / närmast
 • illa / värre / värst
 • vackert / vackrare / vackrast
 • klokt / klokare / klokast
 • högt / högre / högst

Sture kom tidigt, Olle kom tidigare men Bosse var alltid tidigast.

Han sprang långsamt, Nils sprang långsammare och Ivar sprang långsammast.

Användning av orden "mer" och "mest"

Vissa adverb kan kompareras genom att man använder orden "mer" och "mest".

Exempel:

 • kritiskt – mer kritiskt – mest kritiskt
 • högljutt – mer högljutt – mest högljutt
 • intressant – mer intressant – mest intressant
 • intensivt – mer intensivt – mest intensivt

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika komparationsformer av adverben.

Nu vet du vad adverb är och hur de används!

Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:

 • Dikter
 • Noveller
 • Skribenter med egna presentationer
 • Se även dessa böcker som läsarna har lagt upp.
Vad är adverb? | Ordklasser.se (2024)

FAQs

What is an adverb answer? ›

An adverb is a word that modifies (describes) a verb (“he sings loudly”), an adjective (“very tall”), another adverb (“ended too quickly”), or even a whole sentence (“Fortunately, I had brought an umbrella.”). Adverbs often end in -ly, but some (such as fast) look exactly the same as their adjective counterparts.

Which adverb answers the question "how"? ›

Adverbs of Manner: These adverbs are those that describe the manner in which an action is done. Basically, it can be said that the adverbs of manner answer the question 'how'.

What is an example of an adverb? ›

What are some examples of adverbs? Quickly, slowly, yesterday, last week, here, there, today, daily, never, rarely, extremely, annually, etc., are some examples of adverbs.

What three questions do adverbs answer? ›

Adverbs answer the questions how, when, where, or to what extent. They describe a verb, adjective, or another adverb. They often end with -ly.

How to identify an adverb? ›

An adverb is a part of speech that modifies a another adverb, a verb, or an adjective. It is often recognized by the suffix -ly at the end of it. Adverbs usually describe an action in terms of how, when, where, and to what extent it occurred.

What words do adverbs answer? ›

An adverb modifies a verb, adjective, or another adverb. Adverbs answer the questions when, where, how, and to what extent (how much or how long).

Which adverb tells how? ›

Manner adverbs tell us about the way something happens or is done. Manner adverbs are often formed from adjectives by adding -ly: She spoke very loudly.

How to explain adverbs? ›

Revised on February 7, 2023. An adverb is a word that can modify or describe a verb, adjective, another adverb, or entire sentence. Adverbs can be used to show manner (how something happens), degree (to what extent), place (where), and time (when).

How to form adverbs? ›

Many adverbs are formed by adding –ly to an adjective. Sometimes the spelling changes when the –ly is added. When an adjective ends in –ly, it usually has no adverb form.

What are 15 adverb examples? ›

Examples
 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully. ( after the direct object)
 • He ate the chocolate cake greedily. ( after the direct object)

What 4 questions do adverb phrases answer? ›

Adverb phrases typically answer the questions how, where, why or when something was done, as you'll see in the adverb phrase examples below.

What type of adverb answers the question? ›

The Questions Adverbs Answer
Question Adverb AnswersType of Adverb
How?Adverb of Manner
When?Adverb of Time
Where?Adverb of Place
To What Extent? (How Often?)Adverb of Frequency
1 more row

What adverbs answer how? ›

Adverbs of manner describe how something happens.

Adverbs of manner are often “-ly” adverbs like “quickly” or “silently.” Adverbs of manner modify verbs to tell us the how. Here are some examples: The dog barks loudly.

What are the 10 examples of adverbs in a sentence? ›

Examples
 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully. ( after the direct object)
 • He ate the chocolate cake greedily. ( after the direct object)

What are the 10 examples of the adverb of place? ›

Some common adverbs of the place include: here, there, upstairs, downstairs, inside, outside, above, across, anywhere, near, throughout, under, up, down, nearby, far, around, behind, beneath, beside, between, beyond, in, into, on, onto, to, and toward.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6013

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.